WTO-Globalisering

Mycket är just nu på gång inom WTO. Till de viktigaste processerna hör förhandlingarna runt jordbruksavtalen, handel med tjänster (Gats) och ett nytt investeringsavtal.

GATS (Generall Agreement on Trade in Services) är ett av de avtal som förhandlas i världshandelsorganisationen (WTO). Avtalet och förhandlingarna har fått mycket kritik, både på grund av dess innehåll men också på grund av hur avtalet har förhandlats fram.

En risk med avtalet är att möjligheten för enskilda länder att reglera offentliga tjänster så som telekommunikation, vattenförsörjning etc kommer att begränsas.

Enskilda ledamöter från bland annat Gröna gruppen i Europaparlamentet och organisationer som Attac kritiserar också hur avtalet tagits fram. Framför allt är det ett stort problem att nationella parlament och Europa parlamentet inte fått ta del av förhandlingarna.

Third World Network
Gats Watch
Corp Watch
World Development Movement

Mars 2003
Sammanfattning om läget i Gats förhandlingarna (doc)
Gröna Gruppens resolution om Gats förhandlingarna (doc)
Svenska Attacs brev till regeringen om Gats (doc)

April 2003
Problem med tidtabellen i WTO (doc)
Uppdatering om Gats förhandlingarna (doc)

Betänkanden

Kinas anslutning till WTO »

Taiwans anslutning till WTO »

Pressmeddelanden

Gahrton till WTO-möte i Qatar »

Kolonialistisk maktuppvisning i Qatar »

Vems sida står EU på i den globala Nord-Syd-konflikten? »

 

 

Per Gahrton