Tibet

Kina-delegationen gjorde sommaren 2002 äntligen det besök i Tibet, som vi fick inbjudan till av talman Li Peng, hösten 2000 då jag var ordförande och föreslog att Kina skulle erbjuda Dalai Lama att bli guvernör i Tibet. Det blev ett mycket intressant besök som på flera sätt visade oss såväl att den tibetanska buddismen inte är totalt död, som att nervositeten när det gäller Dalai Lama är ännu större i Tibet än i Beijing. Vi hade denna gång valt att bara "tjata" om en enda politisk fånge, nunnan Ngawang Sangdrol. Vi började med Li Peng i Beijing. Han hänvisade till Tibets myndigheter. Där fortsatte vi med Tibets ledare Redi. Han hänvisade till Drapchi-fängelset. Där tog vi upp hennes fall med fängelsechefen. Hon hade då drygt tio år kvar att avtjäna (efter minst lika lång tid avtjänad). Senare under hösten blev hon faktiskt frigiven.

Eftersom delegationens ordförande reste hem i förtid blev det jag som fick leda presskonferensen i Beijing. Naturligtvis rapporterade de kinesiska massmedierna inte allt jag sa. Tvärtom drog de ut det för Kina positiva, vilket senare föranledde en rubrik i DN om att jag skulle ha blivit utnyttjad. Dock fick jag kommentera ganska utförligt i DN.

International Campaign For Tibet (ICT) »

Tibet online »

Ngawang Sangdrol
Läs mer om en mycket modig tibetaktivist som efter 11 år i fängels nu har frigivits.
Uttalande vid frigivningen »

Basfakta om fallet »

Betänkanden
För en fredlig lösning av Tibetkonflikten »
Report of Green-EFA delegation to China »
Månadsbrev
Frigivning från Fästning Europa »
Pressmeddelanden
Chans för fler frigivningar i Tibet! »
EU-rådet måste tillsätta särskilt sändebud för Tibet! »
Gahrton till Kina och Tibet »
Gahrton tillbaka i Sverige efter samtal med Dalai Lama »
Gahrton träffar Dalai Lama i exiltibetanskt högkvarter »
Låt inte Tibet drabbas av kriget mot terrorn! »
Per Gahrton träffar Dalai Lama »
Tala med Dalai Lama, släpp Tibetfångar! »
Tal
Gahrtons tal mot att lyfta EU:s vapenembargo mot Kina »
Per Gahrton i debatten om Brokbetänkandet »

Per Gahrton