Om Per

Per Gahrton,

politiker, författare, debattör, sociolog.
Omdebatterad. Kontroversiell.
Uppskattad av vissa, avskydd av andra.
Vem är han? Vad vill han? Vad gör han?
Här presenterar han sig själv.

Människan

Jag är född 1943
Jag har ett barn och två bonusbarn
Jag är sambo med Drude Dahlerup, dansk professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet
Jag bor i Täby och Hörby

Språken

Jag läser, förstår (och talar, mer eller mindre hjälpligt), utöver svenska:
- danska som jag lärt mig som skåning och förbättrat via min danska sambo
- engelska som jag läst i skolan och förbättrat på språkkurs i Wales
- tyska som jag läst i skolan och förbättrat genom tyska släktingar
- franska som jag läst i skolan och förbättrat på en fransk lantgård och under tio år i Bryssel och Strasbourg
- ryska som jag läst på universitet i Lund, Stockholm och Moskva
- arabiska (lugha al-fusha) som jag läst på universitet i Lund och Kairo
- italienska som jag självlärt mig genom radiokurs och liftning
- nederländska som jag lärt på kurs i Lund och genom brevvvänner.
Och så har jag pluggat kinesiska några år för privatlärare. Några vardagsfraser kan jag nog uttrycka. Men läsa!? Stackars alla kinesiska barn!!

Jobben och uppdragen

Jag är idag (2009)

# ordförande i den gröna idéverkstaden Cogito,
# ordförande i Palestinagrupperna i Sverige,
# ledamot i styrelsen för Regional Environmental Center, Tbilisi, Georgien.

Jag har varit, bland annat:
# styrelseledamot i KRUM, Riksförbundet för Kriminalvårdens Humanisering, från 1966 och framåt
# redaktör för tidskriften Liberal debatt 1967
# redaktör för studenttidningen Lundagård 1968-69
# redaktör för Tribunserien, Bonniers 1969-70
# förbundsordförande för Folkpartiets Ungdomsförbund 1969-71
# kommunfullmäktig i Lund (fp) 1973-76
# riksdagsledamot 1976-79 (fp)
# språkrör för miljöpartiet 1984-85
# co-secretary för European Greens 1984-89
# riksdagsledamot 1988-91 och 1994 (mp)
# EU-parlamentariker 1995-2004 (mp) # ledamot av Miljöpartiet de Grönas partistyrelse
# ledamot av EU-parlamentets utskott för utrikesfrågor, säkerhet, försvar 1995-2004
# suppleant i EU-parlamentets miljöutskott 1995-99
# suppleant i EU-parlamentets utskott för handel, industri, forskning 1999-2004
# ledamot av EU-parlamentets delegation till WTO-mötena i Seattle 1999 och Doha 2001
# ledamot av EU-parlamentets Palestina-delegation 1995-96
# ordförande i EU-parlamentets delegation för samarbete med Kina 1997-2001, vice ordföfrande 2002-2004
# föredragande (rapportör) för EU-parlamentet om Sydkaukasien (dvs Georgien, Armenien, Azerbaija) 2000-2004
# valobservatör i Komirepubliken, Ryssland 1993 (för Sverige), Palestina 1996, Georgien 2003 och 2004, Indonesien 2004 (för EU-parlamentet)

Böckerna

Jag har gett ut drygt trettio böcker och skrifter, varav några finns översatta till engelska, norska, ryska:

Mellanöstern, Palestina, arabvärlden

Egyptens arabiska socialism (Utrikespolitiska institutet, 1969)

Kampen om Palestina (Prisma, 1970). Finns på norska  som  Palestinakonflikten.

Arabvärlden inför 80-talet (Prisma 1979)

Vart leder islam? (studiebok, Moderna läsare 1980)

Affärer med främmande kulturer - exemplet arabvärlden (Företag&Samhälle nr 2/1981)

Egypten - en arabisk demokrati (Ordfront 1987)

Palestinas frihetskamp (Carlssons 2008) 

Om sociala frågor, kriminalpolitik etc

Barn i Sverige (Aldus/Bonniers 1968). Finns i anpassad norsk version som Barn i Norge.
Brott - orsak och verkan (studiebok, SLS-LiS Bokförlag 1968)
Upp till kamp, pensionärer! (Aldus/Bonniers 1972)
Kan pensionärerna lita på oss? (Liber 1979)

Om liberalism och folkpartipolitik

Borgerligt block eller radikalt alternativ?(A&W Aktuell Debatt nr 10/1970)
Folkpartist - är du inte klok? (Aldus/Bonniers 1970)
Kan folkpartiet spela någon roll? (Bonniers 1972)
Revolution på svenska (Författarförlaget 1973)
Öppet brev från en politiker (Forum 1979)

Om grön politik och miljöpartiet

Det behövs ett framtidsparti! (Prisma 1980)
Riksdagen inifrån (doktorsavhandling, Prisma 1983)
Det tvivelaktiga försvaret (Åsak 1985)
Framtid i Sverige - Hot eller löfte (studiebok, NBV 1985)
Guld eller gröna skogar (Legenda 1985)
Vad vill de gröna? (Korpen 1988)
Cirkus Sverige - från IB-affären till Ebbe-skandalen (Askelin&Hägglund 1988)
Låt mormor bestämma 2000-talet (Bonniers)

Behövs det en grön ideologi? (Redaktör, Cogito 2008). Finns också på engelska och spanska.

Om EU

Istället för EG (Ordfront 1990)
Handbok för EU-tvivlare (Ordfront 1994)
Fråga Danmark om EU (tills m Drude Dahlerup, Nej till EU:s skriftserie1994)
EU inför 2000-talet - militär supermakt eller europeisk fredsfaktor (Ordfront 1995)
Vill Sverige bli län i EU-stat? (Gröna böcker 1997)
EU-parlamentet inifrån (Korpen 1999)
Med euron mot EU-staten (Carlssons 2004)

Romaner, thriller

Partikongressen (Alba 1978, under pseudonymen Hertha Knutsdotter)
Valkampanjen (Alba 1980)
Maktens fångar, en thriller i riksdagsmiljö (Bra Böcker 1997)
EU-politikerns död (Carlssons 2001)

En kraft starkare än jag själv (Hägglunds förlag 2008)

På engelska

The new EU after Amsterdam - from a Swedish point of view (Gröna böcker 1998; övers av Vill Sverige bli län i EU-stat?)
Twenty years of European Greens 1984-2004 (editor with Arnold Cassola, European Greens 2003). Finns också på ryska.
Life and death in the European Parliament (Books on Demand, Visby 2004; boken är en förkortad och anpassad version av EU-politikerns död plus utdrag ur EU-parlamentet inifrån)

Per Gahrton