En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Nyheter

Ann Heberlein och Per Gahrton: Debattkväll om asylpolitik

2018-02-09

På tisdag den13/2 kl 18:30-19:30 på Akademiska föreningen i Lund..

 

 

Välkommen till Per Gahrtons hemsida. Welcome to the home page of Per Gahrton.

Nu är min avsikt att aktivera sidan efter en längre tids overksamhet. After some years of inactivity I intend to reactivate the page as from july 2018. For English, French and German speakers there are special parts in thos languages.

Vad gör jag nu, sommaren 2018?

Jag har nyligen utgivit min ca 50e bok, Är Ryssland ett hot - exemplet Georgien (Carlssons). Det är en till hälften helt nyskriven och i övrigt uppdaterad version av min bok Georgia, pawn in the new great game (Plutopress 2010).

Jag är sedan hösten 2017 manligt språkrör för Gröna Seniorer, Miljöpartiets särskilda organisation för seniorer 55+.

Jag kandiderar till Riksdagen i valkretsarna Skåne Väst och Skåns Syd, en bit ner på listorna (femte och sjätte plats). I princip kan jag komma in i riksdagen för fjärde gången i mitt liv (1: 1976 för Folkpartiet, 2:1988 för MP, 3: 1994 för MP), men det krävs isåfall något tusental personkryss. 

Jag står också på MP Hörbys lista för kommunalvalet, 7 plats.

 

Om jag, mot förmodan, skulle bli invald i både riksdagen och kommunfullmäktige måste jag enligt MPs regler mot s k mångsyssleri välja.

Huvudskälet för mig att stå på riksdags- och kommunlistor är inga planer på storstilad återkomst vid 75 års ålder, utan snarare en sorts solidaritetsbevis för MP i stora drag, i en tid då opinionssiffrorna haltar och en del gröna veteraner hoppar av och vräker ur sig allehanda besvikna anklagelser mot MP-ledningen. Jag är inte nöjd med allt partiet lyckats åstadkomma i regeringen. Men överlag har MP i regeringen gjort mer för miljön och humanismen än man egentligen kan vänta sig av ett 6,9 procents parti. Kritikerna tycks glömt att i en demokrati kan ett litet parti inte genomföra hela sitt partiprogram. Antingen gör man kompromisser och får igenom en del. Eller så biter man sig fast i sina principer och får inte igenom någonting alls. Det betyder inte att kompromissandet saknar gränser. En del av regeringspolitiken har varit svår att svälja, t ex den alltför radikala åtstramningen av invandringen (viss åtstramning var nödvändig när EU svek och Sverige och Tyskland blev ensamma om att försöka upprätthålla de humanitära idealen); det smygande närmandet till Nato (vilket vi inte kunde förutse att Sveriges historiska neutralitetsparti nr 1 skulle ägna sig åt); anpassningen åt höger av migrations- och kriminalpolitik; den ökända försäljningen av Vattenfalls kol i Tyskland. Men allt detta skulle genomförts också utan MP i regeringen! Och än värre! Samtidigt har mer gjorts för miljön än någonsin. Och vissa drag av humanism har behållits i migrationspolitiken (vilket tyvärr underminerats av vissa ganska märkliga domstolsutslag). Sverige har erkänt Palestina. Miljöbudgeten har fördubblats, klimatpolitiken skärpts med lagar och målsättningar och pengar. Och mycket annat. 

Att gröna aktivister skulle ha velat mycket mer förstår jag, men att någon ärlig grön kan tycka att det blir en bättre riksdagen om MP trillar, ur fattar jag inte alls.

Var sak har sin tid, MP har behövt kritik för alltför underdånig inställning till S under de första regeringsåren. Men nu gäller det att rädda grön närvaro i svensk politik. MP har gjort sig förtjänt av alla grönas stöd! 

De som vill splittra och starta nya partier rekommenderas min bok Green Parties, Green Future (plutopress 2015) där jag berättar om gröna partier i ca hundra länder. I en del länder har grönt inflytande totalt raserats genom sekterism ocn splittring. Läs om de gröna i Spanien! Där finns hur många gröna partier som helst, det ena renlärigare än det andra. Och inget som helst grönt inflytande (utom i Katalonien där de gröna lyckats hålla ihop och kraftsamla).

I Tyskland däremot har Die Grünen hållit samman trots stenhårda konflikter mellan "fundis" och "realos" kring hur maktpolitik och regerande skall kunna förenas med ideologisk tydlighet och trohet mot grundläggande ideer. Mitt råd är enkelt: Lär av Die Grünen i Tyskland, tag varning av Los Verdes, Les Ecologicos, Los Alternativos etc i Spanien!

Att MP behövs i riksdagen borde alla sanna alternativ och miljövänner kunna ställa upp bakom. Om MP behövs i en ny regering är en helt annan fråga, helt beroende av väljarnas dom. Men utöver att skärpa klimat- och miljöpolitiken och slå vakt om en human migrationspolitik kanske MP behövs för att förhindra SD inflytande i regeringen.

Jag ser att många gröngröna fasar för en bred "mittenregering" med M, S, L och C. Ja, inte är det min drömregering. Men om alternativet är en M-regering med stöd av SD? Politik får inte urarta  till egotrippande principrytteri, utan måste bedrivas med djupt ansvar för vår gemensamma framtid. Man kan ofast inte välja det man önskar, utan måste oftast välja mellan möjliga alternativ som man inte önskar. Så länge de gröna partiet bara lyckas samla några procent av väljarna går det inte att välja det bästa tänkbara regeringsalternativet. Man får nöja sig med det minst dåliga. Och för mig är alla tänkbara partikombinationer mindre dåliga än en som innehåller SD!

 

ryssland_omslag-kopia